Kontakt

Výbor asociace

Mgr. Romana Studýnková, předsedkyně, Přerov, tel.: 581 291 206, studynkova@gjb-spgs.cz

Mgr. Jana Vítková, Kroměříž, j.vitkova@ped-km.cz

Mgr. Bohuslav Peroutka, místopředseda, Karlovy Vary, bohuslav.peroutka@pedgym-kv.cz

Pavla Matějková, Litoměřice matejkova.spgs.ltm@seznam.cz

Mgr. Antonín Krejsa, Prachatice, krejsa@spgspt.cz